Pozovite nas Besplatan prijedlog

header-object1.png

  • PODSTRANICE

ban 800px 26

BOHORINA

www.bohorina.ba

Dizajn i izada web shop-a za BOHORINA

BOHORINA CIDER HOUSE smještena je na obližnjem brdu u selu Borina neposredno iznad središta općine Kiseljak. Pod imenom Bohorina selo se prvi puta spominje u jednoj ispravi djeda Mirohne iz 1427. godine koja ukazuje na postojanje stolne hiže bosanskih djedova odnosno sjedišta biskupa crkve bosanske na ovom lokalitetu. U srednjem vijeku ovaj kraj je administrativno pripadao župi Lepenica koja se pružala na teritoriju današnjih općina Kiseljak, Kreševo I Fojnica. Na ovom području je utvrđeno postojanje 35 nekropola sa preko 900 stećaka. Najreprezentativniji od njih, stećak kneza Radoja iz obitelji Pribinić (lokalitet Brdanjak u Zabrđu kod Lepenice) nosi na sebi grb koji se sastoji od vučje glave i trupa te u ovoj formi predstavlja jedini potpuni grb isklesan na jednom stećku. Od 2006. godine nekropola na ovom lokalitetu proglašena je nacionalnim spomenikom BiH.

header object1

SIK computers

design and development

+387 (0) 63 420 669

info@sik-computers.com

Blog

© Copyright 2004-2023 SIK computers Sva prava pridržana.